ทส. ประชุมผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2563

ทส. ประชุมผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2563

วันนี้ (6 มกราคม 2563) เวลา 16.00 น. ณ ห้องประชุม 202 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2563 พร้อมด้วย ดร.ยุทธพล อังกินันทน์ รองหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมี นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ ในสังกัดกระทรวงฯ เข้าร่วมประชุมฯ หารือเรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง การป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่ารวมถึงคุณภาพอากาศในกรุงเทพ ปริมณฑล และจังหวัดอื่น ๆ (PM2.5) การดำเนินการเพื่อลดใช้พลาสติก การจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน และการเตรียมการเพื่อดำเนินกิจกรรม “ของขวัญวันเด็ก ทส. ปี 2563”

พันธมิตร

ชาติไทยพัฒนา เพื่อพัฒนาชาติไทย