รมว.ทส. “วราวุธ ศิลปอาชา” นำทีมเร่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน

วันนี้ (15 มกราคม 2563) เวลาประมาณ 11.30 น. ณ บริเวณหน้ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมนายนพดล พลเสน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะผู้บริหารระดับสูงในกระทรวงฯ ร่วมพูดคุยและรับฟังข้อร้องเรียนการแก้ไขปัญหาของราษฎรจากผู้แทนเครือข่ายขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (พีมูฟ) โดยโอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ให้กำลังใจและขอบคุณกลุ่ม พีมูฟ ที่ได้ให้โอกาสเจ้าหน้าที่ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ร่วมกันแก้ไขปัญหา ซึ่งในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ นั้น ต้องมีระยะเวลาในการดำเนินการ โดยเฉพาะปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเรื่องที่ดินทำกินจะต้องได้รับการแก้ไขอย่างถูกต้องและยั่งยืน

พันธมิตร

ชาติไทยพัฒนา เพื่อพัฒนาชาติไทย