ชาติไทยพัฒนา เพื่อพัฒนาชาติไทย
  • คุณกัญจนา ศิลปอาชา
    หัวหน้าพรรค

    พรรคชาติไทยพัฒนาเห็นว่ารัฐธรรมนูญฉบับ 60 มีประเด็นที่มีปัญหา และสมควรได้รับการแก้ไข เราให้ความสำคัญ ไม่เฉพาะเพียงเนื้อหา แต่กระบวนการที่ให้ได้มา ซึ่งการแก้ไขนั้นมีความสำคัญ ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน เพราะถ้าที่มาของการแก้ไข ไม่เป็นที่ยอมรับ ผลออกมาอย่างไร ก็จะไม่เป็นที่ยอมรับ

    พันธมิตร

    ชาติไทยพัฒนา เพื่อพัฒนาชาติไทย